Unity
Unity
Tvorba najlepších hier pre Windows, Web a ďalšie platformy sa začína v Unity, pretože v jednote je sila.

O Nás

Sme študenti 1. ročníka inžinierského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí pracujeme na tvorbe hry v engine Unity, založenej na báze Petriho sietí. Táto práca je súčasťou školského tímového projektu, na ktorého vývoji sa podieľame od 27. septembra 2017. Ako členovia tímu, pochádzame s rôznych kútov slovenska a každý máme za sebou rôzne skúsenosti, ktoré nás veľa naučili. Vývoj nášho projektu pokračuje úspešne a dúfame, že nás posunie v našej ceste za úspechom ďalej.
Domov

Stretnutia

Stretnutie 12.
April 10, 2018
Na stretnutí sme si prešli naše úlohy, ktoré sme mali splniť. Väčšina úloh bola splnená a preto už sme rozmýšľali aj nad záverečnými úlohami, pretože do 11. 5. 2018 musíme odovzdať náš projekt a pomaly spísať aj dokumentáciu projektu, ktorú musíme dať aj na našu webovú stránku.
Stretnutie 11.
March 13, 2018
Na stretnutí mali niektorí problémy, ktoré vysvetlili vedúcemu projektu ohľadom tvorby serverovskej časti. Išlo väčšinou o technické problémy a drobné implementačné problémy, ktoré sa podrobne prebrali s vedúcim a následne aj vyriešili.
Stretnutie 10.
February 20, 2018
Dnes sme si bližšie povedali čo máme spraviť v serverovskej časti Springu a ohľadom prepojenia Unity a servera. Tzn. vytvoriť REST service, kde Unity sa bude dopytovať na server, ktorý bude spúšťať požadované prechody nejakého konkrétneho modelu Petriho siete, ktorý bude korešpondovať s postavou v hre.